"Promujemy aktywny sposb sp?dzenia wolnego czasu. Zapoznajemy podopiecznych z edukacj? i wychowaniem prozdrowotnym, podkre?lamy tym samym wa?n? rol? zdrowego trybu ?ycia."

Romana Stencel

Masz pytania? Zadzwo?: +48 91 829 20 34 lub  +48 503 053 353